Protest-udstilling

08 Feb 2011

PROTEST-UDSTILLING, en reaktion fra de studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Hvornår: Torsdag d. 10. Februar 2011, kl. 13.00 – 14.00.
Hvor: I forhallen på Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, København
Hvad: En udstilling der skildrer fremtidens scenarie; 180 små ens fabriksproducerede landskabsmalerier i god borgerlig ånd, der flugter med Kulturministerens kunstsyn.
Desuden: Tale ved de studerende, og billedkunstner og tidl. professor Bjørn Nørgaard, klokken 13:15.

De studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler afholder en omfattende protest-udstilling på Statens Museum for Kunst for at markere vores stærke utilfredshed med de massive besparelser og den varslede politiske topstyring, som Billedkunstskolerne går i møde.

Billedkunstskolerne står i en meget trang økonomisk situation. Vi står over for så massive besparelser, at selve kerneområderne i vores uddannelse rammes. Vi mister en hel afdeling på skolen, hvorfor diversiteten i undervisningen er under stærkt pres. Vi mister fysiske bygninger, hvorfor det nu er sværere at arbejde i store formater. Vi mister fagspecifikke laboratorier. Vi mister viden og kompetencer, der er helt grundlæggende for vores uddannelse, når 12% af de ansatte fyres. Der skæres ned på gæstelærere og –studerende, den internationale dimension forsvinder. Alt dette er yderst kritisk og sætter uddannelsens niveau og udviklingsmulighed på spil! Billedkunstskolerne risikerer at ende som en tom skal, der langsomt tømmes for indhold og kompetencer.

Kulturministeriet ønsker desuden at udsætte Billedkunstskolerne for politisk topstyring. Vores rektor skal have øget indflydelse og udstikkes direkte af ministeriet. Dette er yderst kritisk, da det er strengt nødvendigt, at institutionerne med deres faglige specialister inddrages i ansættelse og afskedigelse af deres rektor, samt har direkte indflydelse på uddannelsens vision og daglige drift, da det sikre kunstfaglig viden og kompetencer.

Det klinger hult, når Danmark bryster sig af kultur, innovation, viden og høj faglighed, alt i mens kulturelle uddannelsesinstitutioner udpines for ressourcer og udsættes for uspecialiseret og politisk topstyring. Overalt i Danmark går kulturen i knæ af samme grund. De dynamiske, levende, innovative og reflekterende aspekter forsvinder. Vi står alle tilbage med et samfund fattigere på kreativitet og kritisk tænkning, og dermed et ensrettet kulturliv.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en væsentlig del af dansk kulturliv, og har til alle tider stået for udviklingen af kunsten og dermed også af samfundet. På Billedkunstskolerne har vi høje ambitioner, og høje ambitioner kræver en stærk, selvstændig institution, der kan rumme udviklingen af markante kunstneriske praksisser. I en tid hvor velfærd, vidensproduktion og innovation er i fokus, er kunsten ikke noget man skal nedprioritere og skære bort, tværtimod skal kunsten styrkes og sættes i fokus.

Studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler siger nej til den nye styrelseslov for de kreative uddannelser og nej til kæmpe besparelser på kunsten og kulturen.

Vel mødt!

De studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Posted in: Events

Archive