Interview in ARTICULATE Magazine

23 Jun 2023

Interview about film work person and the travelling project person – in motion published by ARTICULATE Magazine. Read here: articulate.nu/thams (in English)

plakat person

Posted in: General

person – i bevægelse: Kunsthal Aarhus

27 Apr 2023

Velkommen til den 4. og sidste intervention i det rejsende projekt person – i bevægelse på Kunsthal Aarhus!

plakat person

I Kunsthal Aarhus vil kunstfilmen person (Marie Thams 2022) kunne opleves i café-området mellem d. 11. maj-16. juni 2023.

Den performative samtale sker d. 11. maj kl. 17.00-19.00 med Caspar Eric, Moussa Mchangama, Ehm Eg Miltersen og Marie Thams modereret af Rebekka Elisabeth Anker-Møller.

Hvordan formes vi af sproget? Hvem dækker begrebet “vi” over? Hvem udfylder og udvikler vores fælles samfundsbærende institutioner? Og kan vi frisætte fordelingen af samfundsroller og magtstrukturer ved at udvide forestillingen om medborgerskab gennem sproget?

De spørgsmål er bærende for projektet person – i bevægelse, der med en publikation og en serie af interventioner på tværs af landet kalder på en frisættelse af køn, krop og magtfordeling i det danske sprog og samfund. Gennem udstilling og flerstemmige samtaler bidrager det rejsende projekt til en øget nuancering af herskende strukturer og forestillinger om krop, ligeværd og medmenneske – med et ønske om, at mangfoldighed og inklusion sikres i alle forsamlinger.

Projektet er initieret og udviklet af billedkunstner Marie Thams og kurator Rebekka Elisabeth Anker-Møller.

Projektet udfolder sig mellem oktober 2022 og juni 2023 på Rønnebæksholm i Næstved, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord i Aalborg samt Kunsthal Aarhus og tager form gennem kunstfilmen person af Marie Thams (2022) og performative samtaler med projektets medvirkende forfattere.

I kunstfilmen person undersøger Thams betegnelsen ”forperson” versus ”formand” og tager fat på, hvordan det kønnede ord føjer sig ind i en sproglig tradition, der er med til at fastholde begrænsende forestillinger om køn og fordelingen af roller i samfundet. Værket, der er udgangspunkt for hele projektet, sætter tematikken i et større perspektiv og rækker en hånd ud mod de kommende generationer, som dem, der har retten til at definere fremtidens sprog og eget råderum.

De medvirkende forfattere skaber et vigtigt tværsnit mellem det litterære og det kunstneriske samt den aktuelle forskning og erhvervslivet – og er alle inviteret til at skrive en tale om emnet ud fra egen faglige og levede erfaring:

Ingrid Baraka og Naima Yasin, der står bag podcasten A Seat At The Table – Drude Dahlerup, kvinde- og kønsforsker, forfatter og professor emerita – Caspar Eric, digter – Ida Marie Hede, forfatter – Shëkufe Tadayoni Heiberg, forfatter, litteraturformidler, forlægger og oversætter – Merete Pryds Helle, forfatter – Liv Helm, teaterinstruktør og kunstnerisk leder v. Husets Teater – Nazila Kivi, kritiker, litteraturanmelder, ekstern lektor i kønsstudier og medstifter af magasinet Friktion – Moussa Mchangama, medstifter af rådgivning og forskningsplatformen In Futurum og tidligere forperson i Mino Danmark – Ehm Eg Miltersen, lingvist, forfatter og debattør – Cecilie Nørgaard, uddannelses- og kønssociolog og forfatter – Natalia Rogaczewska, direktør for Kvindeøkonomien og stifter af rådgivningsvirksomheden Værdbar – Elias Sadaq, forfatter og dramatiker – Marie Thams, billedkunstner.

Sammen med Gads Forlag arbejdes der på at samle talerne i en publikation i forlængelse af projektet.

Kunsthal Aarhus: J.M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C Filmværket kan opleves tirsdag-onsdag 11.00-18.00, torsdag 12.00-20.00, fredag 12.00-18.00, lørdag og søndag 11.00-17.00.

plakat person
Medvirkende i person – bevægelse: Ingrid Baraka og Naima Yasin, Drude Dahlerup, Caspar Eric, Ida Marie Hede, Shëkufe Tadayoni Heiberg, Merete Pryds Helle, Liv Helm, Nazila Kivi, Moussa Mchangama, Ehm Eg Miltersen, Cecilie Nørgaard, Natalia Rogaczewska, Elias Sadaq, Marie Thams og Rebekka Elisabeth Anker-Møller.

Fotokreditering: 1 Sissel Abel, 2 Jon Norddahl, 3 Klara Løkke, 4 Tine Bek, 5 Rita Biza, 6 Les Kaner, 7 Petra Kleis, 8 Phatima Morgana, 9 Mathilde Schmidt, 10 privat foto, 11 Sascha Oda, 12 Rune Lundø, 13 Sangría Valentino, 14 privat foto, 15 Jenny Sundby.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Aalborg Kommune, Næstved Kommune og Copenhagen Contemporary.

Posted in: Exhibitions Events

solo: person at Kunsthal Nord

31 Mar 2023

INVITATION / FREDAG D. 31. MARTS / KL. 16-18

FERNISERING // person

plakat person

person // Soloudstilling med Marie Thams
Kurateret af Rebekka Elisabeth Anker-Møller
31. MARTS 2023 - 6. MAJ 2023

Det er med stor glæde, at Kunsthal Nord præsenterer soloudstillingen person af billedkunstner Marie Thams. Gennem film, skulptur, lyd og objekt undersøger Thams forholdet mellem sprogbrug og måden, hvorpå køn og identitet opfattes i samtiden, med særligt fokus på, hvordan sproget og kønnede rollebetegnelser spiller ind på fordelingen af magt i samfundet.

Gennemgående for Thams’ arbejde – og for udstillingen – er , at objekter og materialer såvel som ord og sproglige betydninger brydes op og dissekeres for så at samles igen på nye måder. Herigennem skabes rum for nuancer og nye forståelser af det allerede eksisterende – et enkelt kunstnerisk greb, der udfordrer vanens magt og kalder på reel forandring.

Udstillingen sker som led i det rejsende projekt person - i bevægelse initieret og skabt af Marie Thams og Rebekka Elisabeth Anker-Møller, der udfolder sig gennem en serie af interventioner på tværs af landet - Rønnebæksholm i Næstved, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord i Aalborg samt på Kunsthal Aarhus fra oktober 2022 til juni 2023 - samt en opfølgende publikation ved Gads Forlag. Gennem udstilling og flerstemmige samtaler bidrager projektet til en øget nuancering af herskende strukturer og forestillinger om krop, ligeværd og medmenneske – med et ønske om, at mangfoldighed og inklusion sikres i alle forsamlinger.

Om Marie Thams
Marie Thams er billedkunstner med uddannelse fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Goldsmiths, London. Thams har udstillet i ind- og udland og arbejder med installation, lyd, film, skulptur, tekst og performance.

Om Rebekka Elisabeth Anker-Møller
Rebekka Elisabeth Anker-Møller er freelance kurator med fast tilknytning hos SixtyEight Art Institute i København. Anker-Møller er kandidat i Visuel Kultur ved Københavns Universitet samt i Kuratering ved Aarhus Universitet.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Næstved Kommune og Copenhagen Contemporary. Udstillingen er støttet af Aalborg Kommunes Billedkunstpulje.


FERNISERING finder sted fredag d. 31. marts 2023 kl. 16-18

PERFORMATIV SAMTALE lørdag d. 15. april 2023 kl. 14.00 - 16.00 med kvinde- og kønsforsker, forfatter og professor emerita Drude Dahlerup, forfatter Ida Marie Hede, køns- og uddannelsessociolog samt indehaver af Mangfold Cecilie Nørgaard og billedkunstner Marie Thams, modereret af kurator Rebekka Elisabeth Anker-Møller.

KUNSTHAL NORD · KJELLERUPS TORV 5, 2. SAL · 9000 AALBORG · KUNSTHALNORD.DK

Posted in: Exhibitions Events

Archive