Lancering af De Nye Udstillingsaftaler d. 25. februar kl 15.00

19 Feb 2014

PRESSEMEDDELELSE, 19. FEBRUAR 2014:

Kunstnere og kunsthaller indgår fælles aftale om udstillinger

For første gang er kunstnere og kunsthaller nået til enighed om en fælles standardaftale, der giver kunstnere og institutioner klare linjer for samarbejdet omkring kunstudstillinger. Aftalen indebærer, at den udstillende kunstner og kunstinstitutionen sammen beslutter,hvordan alle forhold i forbindelse med udstillingen lægges i professionelle rammer.

Når kunstnere og kunstfagligt personale samarbejder om at skabe en kunstudstilling, bygger samarbejdet ofte på mundtlige aftaler og håndslag om vigtige beslutninger. Men det kan skabe utryghed, misforståelser og uklarhed over, hvad der er aftalt. Og føre til tvister, som kunne være undgået, hvis aftalerne var nedfældet skriftligt. Derfor er det et stort skridt i den rigtige retning, at tre centrale aktører i dansk kunstliv nu er blevet enige om en fælles standardaftale, der sikrer, at alle forhold i forbindelse med realisering af kunstudstillinger på landets kunsthaller lægges i professionelle rammer.

Bag aftalen står organisationerne Unge Kunstnere og Kunstformidlere, Billedkunstnernes Forbund samt Foreningen af Kunsthaller i Danmark. Organisationen Danske Museer bakker tillige op om aftalen.
De tre organisationer har forhandlet sig frem til aftaleformuleringen i løbet af 2013 med inspiration fra bl.a. de svenske billedkunstneres udstillingsaftale med den svenske stat, den såkaldte MUaftale, der trådte i kraft i Sverige i 2009.
Den danske udstillingsaftale er den første af sin art herhjemme og markerer et stærkt ønske fra kunstnere og kunstinstitutioner om at professionalisere samarbejdet og skabe en ny, professionel aftalekultur i kunstlivet.

Den Nye Udstillingsaftale lanceres ved et offentligt arrangement torsdag d. 25. februar kl. 15.00 med deltagelse af blandt andre kulturminister Marianne Jelved (R). Det sker på Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, i København.
Der vil være lejlighed til at interviewe repræsentanter fra de tre faglige organisationer bag aftalen og møde kunstnere og kunstprofessionelle, der har erfaring med de problematikker, den nye udstillingsaftale imødegår.

Program, aftalelancering tirsdag d. 25. februar kl. 15.00–16.30 2014, Statens Værksteder for Kunst, Atelieret Store Formater, Strandgade 27, B, København:

Velkommen v/ Marie Thams, Unge Kunstnere og Kunstformidlere,
Talere: Kulturminister Marianne Jelved, Billedkunstnernes Forbund v/ Bjarne W. Sørensen, Foreningen af Kunsthaller i Danmark v/Kirse Junge Stevnsborg og Organisationen Danske Museer v/Christine Buhl Andersen.
Kunstperformance: Olof Olsson.
Herefter vin og pindemadder.

Den Ny Udstillingsaftale, Den Ny Kuratoraftaler samt udkast og vejledning til ansættelsesaftaler vil kunne findes på samtlige af de samarbejdende organisationers hjemmeside efter lanceringen.

Citater fra de tre faglige foreningers formænd til fri afbenyttelse i forbindelse med medieomtale af Den Ny Udstillingsaftale:

”Denne aftale sikrer ikke, at kunstnerne honoreres for de timer, de bruger på at tilrettelægge en udstilling, men den sikrer, at der er rene linjer om, hvor vidt der betales honorar eller ej, og hvem der i øvrigt står for at løse hvilke opgaver. Det kommer alle parter til gode, at vi på denne måde professionaliserer aftalekulturen – jeg håber, det vil få afsmittende effekt på resten af kunstlivet,” siger Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

”Mange kunsthaller indgår allerede skriftlige aftaler med de udstillende kunstnere, men nu får vi en aftale, der tager højde for alle de mange trin, der er i at realisere en kunstudstilling - det sætter en fælles professionel standard, der højner kvaliteten af vores samarbejde,” siger Kirse Junge Stevnsborg, formand for Foreningen af Kunsthaller i Danmark.

”Klare aftaler giver kunstneren frihed til at planlægge og producere kunst indenfor en aftalt ramme. Den skriftlige udstillingsaftale, som formes igennem dialog mellem kunstner og udstillingssted, bør være det centrale omdrejningspunkt for en kunstudstilling. Ligeledes er det vigtigt for UKK, at der nu også er lavet en ny aftale til brug for de eksterne kuratorer og formidlere. Vi er stolte af at kunne bidrage til bedre og mere transparente arbejdsforhold i kunstverdenen.” siger Marie Thams, formand for Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK).

Bedste hilsener,
Billedkunstnernes Forbund, læs mere på: bkf.dk
Unge Kunstnere og Kunstformidlere UKK, læs mere på: ukk.dk
Foreningen af Kunsthaller i Danmark, læs mere på: kunsthaller.dk

Aftaleproces
Aftaleproces

Posted in: Events

Archive