Lehman Brothers Cooperate Discourse

14 Mar 2013

Newly started reading group/platform

Lehman Brothers Cooperate Discourse is an exhibition platform working with conversation and discussion as part of creating a frame work for artistic pracsis. We, Morten Espersen, Kim Kilde and Marie Thams, with participation from Simen Helsvig, Heidi Hove and Morten Jakobsen, will be starting the group as a reading group with the goal to create a platform for discussion, seminars and exhibitions. We are starting of with Jean-Luc Nancy's writing.

For more information on the group's development (for now in Danish) visit: lehmanbros.net


Lehman Brothers Cooperate Discourse er et udstillingssted der arbejder med samtalen og diskussionen som et socialt medie til samlende orientering for samtidskunstens kritiske virke.

Med udgangspunkt i Jean-Luc Nancys L'intrus arbejder vi med udstillingsformen som en række seminarer, hvor samtalen og forskningsaspektet er i fokus, som medskaber af rammebetingelserne for den kunstnerisk praksis.

Der forevises relevant filmmateriale ved åbningen af hvert seminarium, og de afsluttes med mulige tekstbidrag fra deltagerne til det endelige kompendium.

Lehman Brothers Cooperate Discourse er en platform der er i konstant bevægelse, et vehikel for en diskurs der søger at fremme handlekraften i samtidighed med tænkningen og refleksion.

For mere information om gruppens udvikling se: lehmanbros.net

Posted in: Events

Archive