Trådløs

Q, Copenhagen, DK

October 2010 - November 2010

TRÅDLØS (danish for threadless, unplugged, cordless, wireless or without a clue; in any case hard to translate)

Artists involved: Kim Kilde, Kristina Elisabeth Steinbock, Marie Thams, Morten Espersen and Siv Katharina.

Danish text:
5 studerende fra afdelingen for teori og formidling ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler arrangerer en udstilling, der afspejler vores individuelle praksisser og samlede ønske om at koble, gensidigt forurene og udfordre de både visuelle, lydmæssige og praktiske aspekter med det teoretiske og filosofiske i kunstnerisk produktion.

Trådløs betegner fraværet af en overordnet forbindelse snarere end en mangel på sammenhæng: forbindelsen værkerne imellem ligger netop i en fælles interesse for at undersøge de latente, underjordiske forbindelser, der foregår mellem kunstproduktionens alsidige aspekter. Vi ved dog, at det nærmest er sværere at undgå sammenhæng og betydning, end det er at danne dem, og det bliver derfor en udfordring i dag at samle en udstilling, der formår ikke at falde indenfor rammerne af en eller anden aktuel teoretisk eller politisk diskurs og samtidig undgå at udstillingen opløses i meningsløshed.

Således behandles det løse, det fraværende, det der ikke er synligt på overfladen. Hvordan undgår vi implosion, der presser på, samtidigt med, at vi tillader konstant udveksling elementerne imellem?

Hvert værk står som et positivt udtryk, for en væren og for en samtidig tilblivelse på trods af alle teorier, både de konstruktive og de dekonstruktive. Det kan meget vel være, at der ikke ville være noget kunstbegreb uden teori. Men man kan i forlængelse af dette argument fastslå, at der ikke ville være nogen kunstteori uden værker, der modsatte sig fortolkning.

De studerende på Teori og Formidling er en forbandet samling bastarder, der ynder at stå med en fod i begge lejre. Dels fordi det er her udfordringen er størst, og det er her, hvor problemerne synes at opstå i tråd med repræsentationen:

Mine damer og herrer: Velkommen til Trådløs i Q.